RestorationOrthodonticsWhitening

공지사항

[행사.세미나] 2021 인공지능대학원 콜로키엄 -디지털 뉴딜을 선도하는 인공지능(AI) 집단지성(8/26~27)

작성자
airesearch
작성일
2021-08-25 10:41
조회
737

2021 인공지능대학원 콜로키엄

  • 행사 주제: 디지털 뉴딜을 선도하는 인공지능(AI) 집단지성
  • 일시: 2021년 8월 26일(목)~27일(금)
  • 온라인 중계 링크

[유튜브]

DAY 1 : https://youtu.be/-bTS8gaCoUA

DAY 2 : https://youtu.be/QAXz7BDw7QY

[네이버 tv]

DAY 1 : https://tv.naver.com/l/85074

DAY 2 : https://tv.naver.com/l/85075